Notes (0)

Wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy

wycena nieruchomości w ELITE Nieruchomości - Szczecin Prawobrzeże

 

Wykonujemy wycenę majątkową na zlecenie klienta
 • wyceny gruntów nie zabudowanych , zurbanizowanych i rolnych,
 • nieruchomości zabudowanych zurbanizowanych i rolnych,
 • nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • budynków mieszkalnych i gospodarczych,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • mienia zaburzańskiego,
 • części składowych przedsiębiorstw.
 Wyceny dokonuję na potrzeby
 • sprzedaży, kupna, zamiany,
 • kredytów bankowych,
 • amortyzacji środków trwałych,
 • określenia opłacalności inwestycji,
 • spadkowo i skarbowo-podatkowych,
 • określenia opłat adiacenckich,
 • dla potrzeb syndyków i komorników,
 • dla potrzeb sądowych,
 • postępowania prywatyzacyjnego.
zapytaj o wycenę: krzysztof@elite.nieruchomosci.pl


© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin Prawobrzeże - Szczecin, Bukowe, Majowe, Zdroje, Dąbie, Podjuchy, Płonia, Kijewo, Kliniska Wilekie, Załom