Notes (0)

Umowa najmu dla cudzoziemca

Managerowie, studenci, inwestorzy - na rynku pojawia się coraz więcej grup cudzoziemców, którzy z przyczyn zawodowych, edukacyjnych lub prywatnych decydują się na długoterminowy najem mieszkania lub domu. Umowa, którą podpisują teoretycznie nie różni się niczym od standardowej umowy najmu.Właściciel nieruchomości powinien jednak wziąć pod uwagę kilka elementów.

Niezależnie czy podpisujemy umowę ze studentem z Polski czy managerem z Niemiec, każdorazowo powinniśmy zidentyfikować najemcę. W przypadku rodaków wymagany jest dowód osobisty, w przypadku gości z zagranicy - paszport. Obcokrajowcy mogą również legitymować się Polskim Dokumentem Tożsamości Cudzoziemca - takie osoby nie posiadają żadnego obywatelstwa. Dane są niezbędne w momencie gdyby zaszła potrzeba wejścia na drogę sądową z najemcą. (Po za tym zwyczajnie warto wiedzieć, komu powierza się swój lokal).

Na rynku najczęściej podpisuje się zwykłą umowę najmu i okazjonalną umowę najmu. Ta druga jest znacznie bezpieczniejsza z punktu widzenia właściciela nieruchomości. W przypadku kłopotów z najemcą można bezproblemowo usunąć go z mieszkania. Jednak w umowie najmu okazjonalnego najemca musi podać adres zastępczy lub adres zameldowania, pod który może się przenieść w każdej chwili. Może to być kłopot dla osób z zagranicy. Niezależnie od rodzaju formalności jaki wybierzemy, dokumenty muszą mieć formę pisemną, drukowaną z odręcznymi podpisami obu stron. Elektroniczna umowa bez podpisów jest zwyczajnie niewiarygodna.

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku gdy cudzoziemiec nie posługuje się naszym językiem należy przetłumaczyć egzemplarz dokumentów i załączyć do niego klauzulę zakładającą pierwszeństwo wersji polskiej. Umowa musi zawierać wyraźny cel najmu, informację o kaucji i czasie trwania najmu. Ten ostatni punkt jest często zawierany w określeniu “bezterminowy”. W przypadku cudzoziemców termin najmu zwykle określa długość pobytu w kraju wynikająca z zatrudnienia czy nauki. Umowy bezterminowe niekiedy generują komplikacje przy konieczności zgłoszenia wypowiedzenia. Biorąc to pod uwagę, bezpieczniejsza jest umowa terminowa, w razie potrzeby zawsze można sporządzić jej przedłużenie lub zawrzeć nową.

Umowa musi być również poszerzona o protokół. To zabezpieczenie zarówno dla wynajmującego jak i najemcy. Dokument przedstawia faktyczny stan lokalu z uwzględnieniem wyposażenia i stanu nieruchomości. Po wygaśnięciu umowy właściciel może ubiegać się zwrotu kosztów za zużyty sprzęt i odświeżenie pomieszczeń - najczęściej jednak są to elementy pokrywane z kaucji. W przypadku umów z dostawcami mediów, najemca powinien zawrzeć je osobiście. Jeśli nie ma takiej możliwości możesz zastosować liczniki pre-paid, które w przypadku braku zasilenia odłączą energię.

Ostatni element, o którym musisz pamiętać, to meldunek. Każda osoba, która przebywa w Polsce dłużej niż dwa tygodnie w celach innych, niż turystyczne musi być zameldowana. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy możesz być pewny, że twoja transakcja jest bezpieczna. Jeśli masz wątpliwości, możesz skorzystać z pomocy biura nieruchomości.

© 2024 Elite Nieruchomości Szczecin Prawobrzeże - Szczecin, Bukowe, Majowe, Zdroje, Dąbie, Podjuchy, Płonia, Kijewo, Kliniska Wilekie, Załom